Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

Thông báo

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Thông báo số 48/TB-CTSV&TTGD về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH

Thông báo số 48/TB-CTSV&TTGD về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH

Nhằm đảm bảo công tác điểm danh lên lớp đối với sinh viên khóa 11ĐH, áp dụng cho học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 và công tác quản lý viên. Nay Nhà trường thông báo đến Ban Cán sự các lớp và sinh viên về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH như sau: