Tổ Công đoàn khoa Công nghệ May và Thời trang được thành lập và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. Đến nay, công đoàn viên của khoa có 15 đồng chí, trong đó 09 công đoàn viên nữ (chiếm tỷ lệ 60%). Ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phương châm của tổ công đoàn là xây dựng Công đoàn khoa Công nghệ May và Thời trang “Đoàn kết và phát triển”.

Trong nhiều năm qua, tổ công đoàn khoa đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các hoạt động và phong trào thi đua. Các công đoàn viên của khoa không những vững kiến thức chuyên môn mà còn đầy nhiệt huyết, tích cực tham gia các chương trình hoạt động do công đoàn trường tổ chức. Trong các năm học qua tổ công đoàn khoa đã đạt được những giải thưởng và danh hiệu:

 - Danh hiệu Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc các năm 2018, 2019. 2020

 - Tham gia “Hội thao HUFI”

 - Tham gia “Hội thi xếp sách”

 - Tham gia hội thi “Tiếng hát HUFI”

 - Tham gia hội thi online trực tuyến về tuyên truyền bầu cử do Công đoàn cấp trên phát động.

* CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

           Tổ công đoàn khoa triển khai đầy đủ các nội dung, chương trình hành động của công đoàn trường, tập trung tuyên truyền các cuộc vận động:

            - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            - Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

            - Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

* CÔNG TÁC THI ĐUA

- Thường xuyên động viên công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể đoàn kết.

- Vận động giảng viên khoa tích cực cải tiến phương pháp dạy học và phong trào NCKH.

- Xây dựng môi trường “ Xanh -  Sạch - Đẹp”, “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, đa dạng hóa sân chơi lành mạnh.

- Triển khai bình xét phụ nữ 2 giỏi do Công đoàn trường triển khai.

* CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG

            -  Kế hoạch tổ chức và tặng quà sinh nhật cho Công đoàn viên theo từng quý.

            - Triển khai việc tặng quà cho con CC, VC, NLĐ nhân ngày 1/6, Tết Trung thu của Công đoàn trường.

            - Triển khai kế hoạch đăng ký du lịch hè cho các công đoàn viên khoa.

          - Tổ công đoàn thực hiện tốt việc thăm hỏi, trợ cấp đột xuất cho những trường hợp khó khăn, đau ốm, hiếu, hỷ… Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho công viên khoa trong đại dịch Covid – 19.

* CÔNG TÁC VĂN NGHỆ, NỮ CÔNG, THỂ DỤC THỂ THAO

           - Hoạt động văn nghệ, nữ công, TDTT không những đem lại không khí vui tươi, phấn khởi, mà còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết tinh thần đoàn kết, nhân ái giữa các công đoàn viên trong khoa.

* CÔNG TÁC XÃ HỘI

        -   Quyên góp ủng hộ, hỗ trợ công đoàn viên trong trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

        -  Quyên góp hỗ trợ cho các sinh viên bị kẹt lại Tp. Hồ Chí Minh trong đại dịch  Covid – 19.