Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

Đào tạo

Giới thiệu mô hình giáo dục bậc THPT - HUFI

Giới thiệu mô hình giáo dục bậc THPT - HUFI

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là trường công lập đào tạo đa ngành nghề, nhiều bậc đạo tạo từ bậc THPT đến đại học và sau đại học, trong đó có bậc THPT theo hệ (GDTX). Từ năm 2009 Trung tâm Giáo dục phổ thông ra đời nhằm đáp ứng...

Dạy kỹ năng mềm cho sinh viên: dạy độc lập hay dạy tích hợp?

Dạy kỹ năng mềm cho sinh viên: dạy độc lập hay dạy tích hợp?

Chương trình đào tạo Kỹ năng mềm được đưa vào giảng dạy tại một số trường đại học, cao đẳng, bắt đầu từ khoảng năm 2010 trở đi.

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2017)

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2017)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (năm 2017)