Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

Hỏi - Đáp

Sinh viên thuộc diện cấp học bổng chính sách, có được cấp học bổng KKHT không?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 04:24:20 19-10-2020
Người hỏi: Nguyễn Hoài Vũ - Email: hoaivu@gmail.com

Trả lời:

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội và sinh viên diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét, cấp học bổng tại Quyết định này thì được xét, cấp học bổng KKHT như những sinh viên khác.

(04:24:20 19-10-2020)

Sinh viên học kỳ cuối có được cấp học bổng không?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 04:11:50 19-10-2020
Người hỏi: Nguyễn Hoài Vũ - Email: hoaivu@gmail.com

Trả lời: (04:11:50 19-10-2020)

Tại sao sinh viên loại giỏi ngành A không được cấp học bổng KKHT, còn sinh viên loại khá ngành B lại được cấp học bổng KKHT?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 04:07:14 19-10-2020
Người hỏi: Nguyễn Hoài Vũ - Email: hoaivu@gmail.com

Trả lời:

Vì Quỹ học bổng đã được chia cho từng hệ, ngành đào tạo, nên tùy vào số lượng sinh viên của từng ngành mà quỹ này nhiều hay ít. Chính vì vậy, việc cấp chỉ quan tâm trong cùng một hệ, ngành. Do đó mới xảy ra trường hợp trên.

(04:07:14 19-10-2020)

Xin cho biết mức (suất/tháng) học bổng khuyến khích học tập của từng loại là bao nhiêu?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 03:19:49 19-10-2020
Người hỏi: Nguyễn Hoài Vũ - Email: hoaivu@gmail.com

Trả lời:

Mức tối thiểu tiền học bổng KKHT

STT Xếp loại Hệ đào tạo Học bổng/học kỳ
1
Xuất sắc
Đại học 3.000.000 đồng
Cao đẳng 2.500.000 đồng
Trung cấp 2.000.000 đồng
2
Giỏi
Đại học 2.500.000 đồng
Cao đẳng 2.000.000 đồng
Trung cấp 1.500.000 đồng
3
Khá
Đại học 2.000.000 đồng
Cao đẳng 1.500.000 đồng
Trung cấp 1.000.000 đồng

Tùy vào các hệ đào tạo khác nhau (đại trà, chất lượng cao, khóa học), Trường sẽ quy định các mức học bổng KHHT khác nhau dựa trên mức học bổng KHHT tối thiểu

(03:19:49 19-10-2020)

<< < 4 5 6 7 8 > >>

Câu hỏi thường gặp