Với mục tiêu trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số trong giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục đại học và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục đại học năm học 2022-2023; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Viện Sáng tạo & Chuyển đổi số và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học” năm học 2022 – 2023.

  • Thời gian: 7h đến 11h30 ngày 03/12/2022.
  • Địa điểm: Hội trường C - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Số 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM)

CHƯƠNG TRÌNH GỒM CÁC BÁO CÁO, THAM LUẬN:

STT TÊN CƠ QUAN GIẢI PHÁP TÀI LIỆU GHI CHÚ
1

Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cách tiếp cận về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo và thực tiễn tại Việt Nam - Ông Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

   
2

Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số - VIDTI 

Xu hướng chuyển đổi số ngành giáo dục và mô hình giáo dục đại học số – PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh – Chủ tịch HĐKH VIDTI

Báo cáo chính: Xu hướng chuyển đổi số ngành giáo dục và mô hình giáo dục đại học số.pdf - Google Drive

Smart University 4.0.pdf - Google Drive

 
3 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Một số công nghệ và ứng dụng CNTT trong phát triển mô hình “Đại học số”  TS. Tân Hạnh – PGĐ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 

 

 

Báo cáo chính: Một số công nghệ và ứng dụng CNTT trong phát triển mô hình “Đại học số”.pdf - Google Drive  
4

Công ty công nghệ thông tin VNPT

Một số ứng dụng nền tảng cho giáo dục, đào tạo và quản trị đại học – Ông Phạm Thanh Hải – Phó Giám đốc VNPT IT2

Báo cáo chính: Một số ứng dụng nền tảng cho giáo dục, đào tạo và quản trị đại học.pdf - Google Drive  
5 Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số - VIDTI 

Bảo đảm ATTT và ứng cứu sự cố trong Chuyển Đổi Số Ông Nguyễn Siêu Đẳng – Chuyên gia Viện VIDTI

Báo cáo chính: Đảm bảo ATTT trong Chuyển Đổi Số - 03.12.2022 v1.pdf - Google Drive  
6

Công ty Cổ phẩn Tiến Bộ Sài Gòn

Giải pháp Tổng thể trong Quản trị Nhà trường – Diễn giả: Phạm Minh Tùng – Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phẩn Tiến Bộ Sài Gòn

 

Bài Tham luận: Giải pháp Tổng thể trong Quản trị Nhà trường.pptx - Google Trang trình bày  
6 Công ty Phương Việt Group

Giải pháp Số toàn diện cho lớp học thông minh – Diễn giả: Đỗ Thành Ngoan – Chuyên gia, Phương Việt Group

 

Công ty Phương Việt Group.pdf - Google Drive  
7 Công ty Hewlett-Packard (HP) 

Xây dựng hạ tầng công nghệ tối ưu bền vững thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học – Diễn giả: Nguyễn Văn Phương – Chuyên gia, Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Bài tham luận: xây dựng hạ tầng công nghệ tối ưu bền vững thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học - Google Trang trình bày  
8

Ngân hàng Vietcombank (Chi nhánh Kỳ Đồng)

Giải pháp kết nối thanh toán học phi, lệ phí Online – Diễn giả: Đào Thị Kim Ngân, Bùi Sơn Tùng – Ngân hàng Vietcombank (Chi nhánh Kỳ Đồng)

 

 

 

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank - Google Trang trình bày  
9 Công ty máy tính PANTUM Việt Nam

 

Công ty máy tính PANTUM Việt Nam.pdf - Google Drive

 
10

The Capital Foffee 

  Công ty The Capital Foffee .pdf - Google Drive  
11

Công ty cổ phần máy tính Công nghệ Việt 

 

Công ty cổ phần máy tính Công nghệ Việt .pdf - Google Drive