Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) ngày 14-3 đã công bố danh sách 405 ứng viên đạt chuẩn giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2021, trong đó Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) có 04 ứng viên đạt chuẩn chức danh PGS.

Năm 2021, HUFI có 08 ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, trong đó có 03 ứng viên ngành/liên ngành Kinh tế, 03 ứng viên ngành/liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm, 01 ứng viên ngành/liên ngành Xây dựng - Kiến trúc, 01 ứng viên ngành/liên ngành Sinh học.

HUFI có 04 ứng viên đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2021

Trước đó, tại Phiên họp thứ VIII HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 12-3, Bộ trưởng, Chủ tịch HĐGSNN Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh và đề nghị HĐGSNN thảo luận, trao đổi kỹ về hồ sơ ứng viên, đặc biệt lưu ý xem xét kỹ các trường hợp ứng viên có đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến nội dung chuyên môn, học thuật, liêm chính và uy tín khoa học.

Kết quả, tại phiên họp lần thứ VIll của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 12/03/2022 HUFI có 04 ứng viên đạt chuẩn chức danh PGS. Xin chúc mừng 04 thầy cô!

Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2021 (Xét tại Phiên họp lần thứ VIll của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 12/03/2022).

TT TS&TT