Nhằm mục đích tạo cơ hội cho sinh viên tìm kiếm vị trí thực tập, ứng tuyển vào các doanh nghiệp khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, là cầu nối giữa sinh viên và các doanh nghiệp uy tín, sinh viên được tham gia các Workshop từ các chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực liên quan đến các vị trí việc làm.

Đăng ký tham gia: https://forms.gle/CyRN49xkCz5VHwCn8

🕐Thời gian: 7h30, ngày 28/8/2022

📌Địa điểm: Khai mạc tại Hội trường C, phỏng vấn tại tầng 3,4 Thư viện

🎎Đối tượng tham gia: tất cả sinh viên trong nhà trường. (Sinh viên tham gia sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định)

#hufi #ilovehufi #hufi40nam