Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

Thông báo

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Thông báo số 48/TB-CTSV&TTGD về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH

Thông báo số 48/TB-CTSV&TTGD về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH

Nhằm đảm bảo công tác điểm danh lên lớp đối với sinh viên khóa 11ĐH, áp dụng cho học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 và công tác quản lý viên. Nay Nhà trường thông báo đến Ban Cán sự các lớp và sinh viên về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH như sau:

Thông báo số 1088/TB-DCT về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 (Đợt 2)

Thông báo số 1088/TB-DCT về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 (Đợt 2)

Thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Văn bản liên ngành số 2229/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 07/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y...

Thông báo về việc cảnh báo sinh viên khi tham gia các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Thông báo về việc cảnh báo sinh viên khi tham gia các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI