Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 30 tháng 6 năm 2022

Các bạn sinh viên in ra và ghi tên vào để mời Phụ huynh