Theo yêu cầu của các bạn sinh viên, hiện tại Khoa đã mở thêm một số nhóm học phần mới, những bạn chưa đăng ký môn học này thì đăng ký môn để kịp tiến độ học.


(Các vấn đề thắc mắc liên hệ trực tiếp tại VPK, địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân phú)