Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà trường và không có lịch thi các học phần tổ chức thi trong đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022 đến 04/12/2022) sẽ được tổ chức thi đợt vét vào thời gian phù hợp.

 

Nhà trường thông báo đến các sinh viên có nguyện vọng được thi đợt vét các học phần tổ chức thi trong đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023 thực hiện nghĩa vụ tài chính như sau:

 

1) Thời gian: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 25/11/2022

 

2) Hình thức đóng: Đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính (tầng trệt – khu nhà C).

 

3) Sinh viên phải đăng ký dự thi đợt vét các học phần tổ chức thi trong đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023 tại Phòng CTSV&TTrGD sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính (mang theo biên lai đóng học phí) để được lập danh sách thi (đăng ký từ ngày 28/11/2022 đến ngày 30/11/2022 trong giờ hành chính), bao gồm những sinh viên đã chuyển khoản học phí sau ngày 05/11/2022.

 

Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào được thi đợt vét.

 

Đề nghị quý Thầy/Cô Trưởng các khoa đào tạo, cố vấn học tập, giảng viên giảng dạy và ban cán sự các lớp triển khai rộng rãi, nghiêm túc và có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của thông báo này./.