THỂ LỆ CUỘC THI “NHÀ THIẾT KẾ TƯƠNG LAI – Lần 1” - NĂM 2022

Chủ đề “Thỏa sức sáng tạo trên trang phục – chất liệu đã qua sử dụng”