Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

Hỏi - Đáp

SV nhận tiền trợ cấp xã hội tại trường hay ở địa phương?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 04:58:48 19-10-2020
Người hỏi: Nguyễn Hoài Vũ - Email: hoaivu@gmail.com

Trả lời:

SV nhận trợ cấp xã hội tại Trường, không nhận ở địa phương. Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện việc chi trợ cấp xã hội qua tài khoản Ngân hàng của SV.

(04:58:48 19-10-2020)

Mỗi học kỳ, SV được nhận tiền hưởng trợ cấp xã hội là mấy tháng?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 04:57:01 19-10-2020
Người hỏi: Nguyễn Hoài Vũ - Email: hoaivu@gmail.com

Trả lời:

SV được nhận tiền hưởng trợ cấp xã hội 06 tháng/học kỳ; 12 tháng/năm.

(04:57:01 19-10-2020)

Xin cho biết địa điểm, thời gian nộp hồ sơ?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 04:38:50 19-10-2020
Người hỏi: Nguyễn Hoài Vũ - Email: hoaivu@gmail.com

Trả lời:

SV nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội vào 02 tháng đầu mỗi học kỳ tại Phòng CTCT&HSSV vào đầu tháng 3 và tháng 11 hàng năm. Việc nhận và xét hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội cho SV được tiến hành theo từng học kỳ. SV hoàn tầt hồ sơ ở học kỳ nào, được hưởng trợ cấp xã hội từ học kỳ đó trở đi. Không giải quyết truy hưởng của học kỳ trước.

(04:38:50 19-10-2020)

Để được hưởng trợ cấp xã hội, SV phải nộp hồ sơ gồm các giấy tờ gì?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 04:38:44 19-10-2020
Người hỏi: Nguyễn Hoài Vũ - Email: hoaivu@gmail.com

Trả lời:

SV phải nộp hồ sơ, gồm: Đơn xét hưởng trợ cấp xã hội theo mẫu (nhận mẫu đơn tại Phòng CTCT&HSSV hoặc downloat trên mạng của phòng); Bản sao giấy khai sinh;Bản sao hộ khẩu, giấy xác nhận của địa phương về thời gian thường trú (đối tượng mục a); giấy chứng tử của cha mẹ (đối tượng mục b); biên bản giám định của Hội đồng Y khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối tượng mục c); giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn (đối tượng mục b,c); sổ hộ đói (đối tượng mục d).

(04:38:44 19-10-2020)

<< < 4 5 6 7 8 > >>

Câu hỏi thường gặp