Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

Hỏi - Đáp

[Q&A// Zoom] Giảng viên vào giảng dạy mà không có sinh viên nào tham gia được lớp học?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 03:56:57 16-07-2021
Người hỏi: - Email:

Trả lời:

=> Khắc phục:

Giảng viên thoát ra khỏi lớp học và quay lại màn hình “Lịch theo tuần” gạt ổ khoá qua bên trái để cho phép sinh viên tham gia lớp học rồi giảng viền vào lớp học lại.

(03:56:57 16-07-2021)

<< < 1 2 3 4 5

Câu hỏi thường gặp