Căn cứ vào Thông báo số 86/TB-DCT ngày 16 tháng 02 năm 2022 về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022;

        Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 như sau:

   1. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 (danh sách đính kèm)

   2. Thời gian phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa như sau:

  - Ngày 07/4 và 08/4: từ 17g00 đến 21g00;

  - Ngày 09/4 (thứ bảy): từ 7g00 đến 15g00;

  - Ngày 12 -14/4: từ 17g00 đến 21g00;

  3. Địa điểm phát: Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông (Tầng Trệt nhà F)

  4. Tham gia nhóm Zalo

  Tất cả sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 phải tham gia Nhóm Zalo  https://zalo.me/g/rohowa464 để thực hiện việc khảo sát việc làm.

  5. Lễ trao bằng tốt nghiệp: Trường sẽ có thông báo cụ thể.

   Yêu cầu sinh viên thực hiện đúng thời gian trên, sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết về Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.